облік товарів в оптовій торгівлі в розрізі рахунку "Розрахунки з покупцями і замовниками"

маркетинг

Будь-яке підприємство чи організація, що займається втій чи іншій мірі торговими операціями, зобов'язана вести облік всіх торгових відносин, як з постачальниками, так, власне, і з покупцями. В цьому відношенні не винятком є ​​облік товарів в оптовій торгівлі. Природно, що розрахунок з покупцями в разі роздрібної торгівлі здійснюється із застосуванням готівки, наприклад, через касу, а ось у випадках оптової торгівлі в переважній більшості застосовується система безготівкового розрахунку, в деяких випадках - бартерні відносини. З постачанням товару або продукції для конкретного підприємства в більшості випадків пов'язано безпосереднє надходження певних матеріальних цінностей, які, в подальшому, можуть бути безпосередньо продані або використані для виробництва остаточного товару, продукції або послуг. Але крім цього варто пам'ятати, що існує ще цілий комплекс поставок, так званих, супутніх, таких як постачання устаткування, наприклад холодильного на склад або надання послуг з енергопостачання. Дані витрати, природно, теж повинні бути враховані.

Облік товарів в оптовій торгівлі при розрахунку з покупцями

Відомий всім рахунок під назвою розрахунки зпокупцями і замовниками »передбачає по своїй суті здійснення аналітичного обліку по всіх рахунках, представленим замовниками або покупцями, окремо, а в тих випадках, коли мова йде про планові платежі - за певним замовнику або покупцю. Як відомо, безпосередньо план рахунків, який має місце в бухгалтерському обліку передбачає здійснення такого важливого компонента як аналіз оптової торгівлі з метою отримання максимально повної інформації по окремим клієнтам. Особливо актуальна ця інформація за напрямками клієнтів, які сплатили за в зазначений термін поставлений товар, документам, за якими, в принципі, термін оплати поки не настав, різного роду боргових доручень, векселів і тому подібним майбутнім оплатах. Необхідно відзначити, що таке поняття як субрахунка в загальному і цілому не передбачаються планом рахунків, що не є якимось дивним фактом, оскільки завдання оптової торгівлі, а отже, методи і способи господарювання у кожної організації або підприємства виключно індивідуальні і не можуть мати будь -або системний характер. Виходячи з цього, кожен окремий суб'єкт господарювання відкриває свої власні субрахунка, виходячи з того які завдання оптової торгівлі перед ними стоять.

Аналіз оптової торгівлі в розрізі окремих контрагентів

Облік товарів в оптовій торгівлі ускладнюється тим,що за рахунком «Розрахунки з замовниками та покупцями» для кожного конкретного клієнта можуть представлятися кілька варіантів поставки товару та / або його асортименту, що, відповідно, фіксується в договорах купівлі-продажу. З іншого, боку необхідність роботи в плані обліку по окремих клієнтах виникає в тих торгових організаціях, які активно використовують системи розстрочок або кредитування своїх покупців без залучення банківської системи. В цьому відношенні облік товарів в оптовій торгівлі буде певною мірою відрізнятися, особливо в аналітичній його складової. Вважається, що ведення аналітичного обліку по окремих, не тільки юридичним, але і фізичним, особам є процесом, безумовно, трудомістким, але, в кінцевому підсумку, забезпечує прозорість підсумкового формування рахунку «Розрахунки з замовниками та покупцями». Крім того, аналітичний облік дозволяє контролювати можливі затримки по платежах, а також відстежувати авансові і поточні платежі, виконані в відповідні терміни.

Коментарі (0)
Додати коментар